Seguix-nos en...

Entrar


Es poden descomptar en nòmina els retards en l'inici de la jornada?

08/07/2021

El TS confirma que l'empresa pot descomptar directament de les nòmines els minuts de retard en els fitxatges d'entrada per la falta de puntualitat del treballador. No es considera multa d'haver-hi perquè per a això és necessari que es lleve un salari reportat, la qual cosa no es produeix si no hi ha prestació efectiva de treball.

Una empresa de *contact-*center descompta directament en la nòmina dels seus treballadors la part corresponent als minuts de retard en què incorren a l'hora d'incorporar-se al treball. El sindicat CGT presenta demanda de conflicte col·lectiu sol·licitant que es declare aquesta pràctica contrària a dret. La *AN considera lícita aquesta pràctica empresarial i desestima la demanda. El TS confirma la sentència sobre la base dels següents arguments:

Considera provada l'existència de dificultats per a compensar els retards en un torn diferent. L'empresa proporciona serveis de *contact *center en virtut de contractes que es dimensionen conformement a hores o a mig fer hores i els treballadors estan adscrits a torns determinats conformement a un horari fix.

El salari retribueix el temps de treball o el temps de descans computable com de treball. Però en cas de falta de prestació de serveis per causa imputable al treballador, no concorre la prestació de serveis que comporte la meritació de la retribució. I això no suposa una multa d'haver-hi.

No hi ha una doble sanció pel fet que l'empresa també sancione les absències i els retards amb amonestacions, suspensions d'ocupació i sou o amb acomiadaments

Consulta la notícia original ACI

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es