Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entrar


Normativa Comercial: normativa general

Normativa Estatal

    Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista
    Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'Horaris Comercials
    LLEI 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat
    Llei 1/2010, d'1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista.
    Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat
    Reial Decret Llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (títol I, capítol II)

Normativa autonòmica

    LLEI 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    LLEI 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (DOCV 24/6/2010). En l'article 33.3 atorga als ajuntaments competències en el desenrotllament d'espais comercials urbans, comerç local, mercats i venda no sedentària.
    Art. 3 del DECRET LLEI 5/2012, de 6 de juliol, del Consell, de mesures urgents per a l'impuls de l'activitat comercial i l'eliminació de càrregues administratives.(DOCV núm. 6814 de 9 de juliol)

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es