Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entra si ja estàs registrat/da


Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom 2017

Els autònoms estrenen nova llei una dècada després de l'entrada en vigor de l'estatut d'aquest col·lectiu. La nova Llei 6/2017 de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, aprovada per unanimitat tant pel Congrés dels Diputats com pel Senat, introdueix una sèrie d'avanços encaminats a impulsar l'ocupació per compte propi a través d'ajudes, reducció de traves burocràtiques i major flexibilitat per a compatibilitzar i adaptar les seues cotitzacions als alts i baixos del negoci.

Algunes mesures entraran en vigor de manera immediata, a partir del 26 d'octubre de 2107, endemà de la publicació de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Per a unes altres, no obstant això per a les mesures més importants, caldrà esperar fins a l'1 de gener del 2018 per a la seua efectiva aplicació

En aquest quadern passem a analitzar les novetats i mesures clau que afectaran el punt a l'alta com a l'activitat del treballador/a autònom/as.

 1. La nova tarifa plana
 2. Millores en les bonificacions per a la conciliació familiar
 3. Canvis en el sistema d'altes i baixes
 4. Modificacions en la base de cotització
 5. Excés de cotització en pluriactivitat
 6. Deduccions en IRPF
 7. Mesures per a afavorir la contractació
 8. Recàrrecs per retard en el pagament de la quota d'autònoms/as
 9. Canvis en la cotització de l'autònom societari
 10. Prevenció de Riscos Laborals
 11. Compaginar pensió i activitat com a autònom/

 

1.- LA NOVA TARIFA PLANA

Aquesta mesura que implica ampliacions de termini i reducció dels requisits d'accés, entrarà en vigor al gener de 2018. Vegem com queden les bonificacions per als diferents col·lectius:

a) Bonificacions/Reduccions amb caràcter general

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as que compleixin els requisits de:

 No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).
 En el cas que els treballadors autònoms haguessin gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.
 No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE inclosa SLU).
 No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).
 No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que iniciïn una activitat per compte propi i amb posterioritat contractin treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 24 mesos (abans eren 18), segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos (abans eren 6) la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € en considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui. Els autònoms que prefereixin cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències *comunesen els primers *doces mesos (abans eren sis) , és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 212,91€.

Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establertes així:

 una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en 137,97 euros/mes
 una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes
 una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes.

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadrin en el Règim d'Autònoms quan compleixin els requisits.

b) Joves (homes menors de 30 anys i dones menors de 35)

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, que compleixin els requisits de:

 No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).
 En el cas que els treballadors autònoms haguessin gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.
 No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE inclosa SLU).
 No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).
 No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que iniciïn una activitat per compte propi i amb posterioritat contractin treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 36 mesos (abans eren 30), segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos (abans eren 6) la quota queda fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € en considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui. Els autònoms que prefereixin cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota mínima per contingències *comunesen els primers *doces mesos (abans eren sis), és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 212,91€.

Per a la resta dels 12 mesos següents , independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establertes així:

 una reducció del 50% de la quota corresponent a la base mínima durant els 6 mesos següents. La quota quedaria aproximadament en 137,97 euros/mes
 una reducció del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes
 una bonificació del 30% de la quota corresponent a la base mínima durant els següents 3 mesos. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes.

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadrin en el Règim d'Autònoms quan compleixin els requisits.

c) Autònoms discapacitats amb grau igual o superior al 33% i víctimes de terrorisme i de violència de gènere

Els/as treballadors/as per compte propi o autònoms/as amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, les víctimes de violència de gènere i les víctimes de terrorisme que compleixin els requisits de:

 No haver estat d'alta com a autònom en els dos anys anteriors (anteriorment eren cinc).
 En el cas que els treballadors autònoms haguessin gaudit de bonificacions en el seu anterior període d'alta, en el cas de reprendre una activitat, el període de baixa s'incrementa en un any, és a dir s'exigeixen 3 anys sense activitat per compte propi.
 No donar-se d'alta sota la forma jurídica de societat (SL, SA, *SLNE inclosa SLU).
 No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).
 No estar en règim de pluriactivitat que ja té una bonificació específica.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que iniciïn una activitat per compte propi i amb posterioritat contractin treballadors per compte d'altri.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de 60 mesos (5 anys), segons la següent escala:

Per als 12 primers mesos que fixada com una quantitat fixa i estable, no com un percentatge, sense fer-la dependre de les possibles modificacions en les bases i els tipus de cotització durant el gaudi d'aquesta mesura. En concret, en 50 euros (realment són 50,89 € en considerar el 0,10% addicional pel risc de maternitat i lactància) per a aquells treballadors per compte propi que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui. Els autònoms que prefereixin cotitzar amb una base superior comptaran amb una bonificació del 80% de la quota en els dotze mesos (abans eren sis) , és a dir s'aplicaria un descompte d'uns 212,91€.

Per a la resta dels 48 mesos següents, independentment de la base de cotització triada, les bonificacions queden establertes en una bonificació del 50% (abans era del 30%)de la quota corresponent a la base mínima. La quota quedaria aproximadament en 192,79 euros / mes.

La Llei 6/2017 continua mantenint l'incentiu als autònoms que iniciïn una activitat per compte propi i amb posterioritat contractin treballadors per compte d'altri.

Aquestes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadrin en el Règim d'Autònoms quan compleixin els requisits.

Anar a dalt
2.- MILLORES EN LES BONIFICACIONS PER A LA CONCILIACIÓ FAMILIAR

a) Treballadors autònoms que cessin l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural

Els treballadors per compte propi del Règim Especial de Treballadors per compte propi i autònoms que cessin l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural i que siguin substituïts per aturats amb contracte d'interinitat bonificat tindran dret a percebre una bonificació del 100% de la quota d'autònoms que resulti d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en què s'aculli a aquesta *medidad. Si es portarà menys de 12 mesos d'alta, la base mitjana es calcularà *desede la data d'alta.

Aquesta bonificació serà aplicable menteixis coincideixin en el temps la suspensió d'activitat per aquestes causes (que no podrà ser inferior a un mes) i el contracte d'interinitat del substitut, amb el límit màxim, en tot cas, del període de suspensió.

D'aquesta manera les autònomes no pagaran quota durant la baixa per maternitat ni els autònoms ho faran durant el seu permís per paternitat, que recordem s'ampliarà a 5 setmanes en 2018. Aquesta mesura ja va entrar en vigor amb la publicació de la llei en el BOE.

b) Bonificació a Autònoms sense assalariats per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

Tindran dret, per un termini de fins a 12 mesos a una *bonificacion del del 100 per cent de la quota d'autònoms per contingències comunes, que resulti d'aplicar a la base mitjana que tingués el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en la qual s'aculli a aquesta mesura en els següents suposats:

 Per cura de menors de 12 anys (abans eren 7 anys) que tinguin al seu càrrec.
 Per tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.
 Per tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent, quan aquesta discapacitat estigui degudament acreditada, sempre que aquest familiar no exerceixi una activitat retribuïda.

L'aplicació de la bonificació estarà condicionada a la contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que haurà de mantenir-se durant tot el període del seu gaudi. En tot cas, la durada del contracte haurà de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació.

Quan s'extingeixi la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom podrà beneficiar-se de la bonificació si contracta a un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies. En cas d'incompliment, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

Si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50 per 100.El contracte a temps parcial no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50 per cent de la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

El treballador autònom que es beneficiï de la bonificació haurà de mantenir-se en alta en la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi d'aquesta. En cas contrari estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida

Només tindran dret a la bonificació els autònoms/as que manquin de treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a aquesta. No es prendrà en consideració als efectes anteriors al treballador contractat mitjançant contracte d'interinitat per a la substitució del treballador autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

c) Bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporin al treball en determinats suposats.

Les treballadores que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establerts, tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seva quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació al treball.

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que optessin per una base de cotització superior a la mínima podran aplicar-se durant el període abans indicat una bonificació del 80 per cent sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a bonificar la resultant d'aplicar a la base mínima de cotització establerta amb caràcter general en el corresponent règim especial el tipus mínim de cotització vigent a cada moment, inclosa la incapacitat temporal

Anar a dalt
3.- CANVIS EN EL SISTEMA D'ALTES I BAIXES

La reforma proposa canvis importants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) encaminades a fer més just l'actual sistema d'altes i baixes, en concret es tracta de dues mesures que entraran en vigor al gener de 2018:

 Límits al nombre d'altes i baixes l'any: els autònoms podran donar-se fins a tres vegades d'alta i de baixa en aquest.
 Pagament per dies reals d'alta: en lloc de pagar la quota d'autònoms per mesos complets com fins ara, només cotitzaran des del dia efectiu en què es donin d'alta i fins al dia en què es donin de baixa en les tres primeres ocasions al llarg de l'any que cursin alta en el RETA. Fins ara, si un autònom es donava d'alta, per exemple, un 25 de maig i de baixa el 12 de juliol, estava obligat a pagar a la Seguretat Social la cotització completa corresponent a tots dos mesos, encara que només hagués treballat durant 20 dies. La nova mesura proporciona flexibilitat perquè els autònoms es puguin donar d'alta i de baixa de la Seguretat Social fins a tres vegades a l'any amb dret a començar a pagar des del mateix dona en què realitzen el tramiti. A partir de la quarta alta la Seguretat Social comptabilitzarà el mes complet.

Anar a dalt
4.- MODIFICACIONS EN LA BASE DE COTITZACIÓ

La llei 6/2017 àmplia de dues a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització, triant una altra dins dels límits mínim i màxim que li resultin aplicables en cada exercici amb els següents efectes:

 Aplicació a partir de l'1 d'abril per a les sol·licituds realitzades entre l'1 de gener i 31 de març.
 A partir de l'1 de juliol per a les sol·licituds realitzades entre l'1 d'abril i 30 de juny.
 A partir d'1 d'octubre per a les sol·licituds realitzades entre 1 de juliol i 30 de setembre.
 A partir de l'1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d'octubre i 31 de desembre.

D'aquesta manera encara que en la nova Llei al final no s'ha considerat la possibilitat de cotitzar per ingressos reals, sí que es possibilita en certa manera, que l'autònom/a pugui tractar d'ajustar la seva base de cotització als seus ingressos als deixo anar de l'any. S'introdueix una mica més de flexibilitat.

Anar a dalt


5.- EXCÉS DE COTITZACIÓ EN PLURIACTIVITAT

Fins ara els autònoms en situació de pluriactivitat podien reclamar el seu dret a la devolució del 50% de l'excés de cotització sempre que la quantia fos igual o superior 12.368,23€. La reforma contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de l'interessat.

La Seguretat Social farà les devolucions (si procedeixen) abans de l'1 de maig de l'exercici següent.

Els autònoms en pluriactivitat tindran dret a la devolució del 50% de l'excés en què les seves cotitzacions superin el que s'estableix en els Pressupostos Generals de l'Estat.

Amb la devolució automàtica de l'excés de cotització es tracta d'acabar amb els nombrosos tràmits burocràtics que implica la sol·licitud de la devolució. Això provocava que molts autònoms es resignessin a no recuperar els seus diners.

Sense perjudici de l'anterior per a autònoms/as ja donats d'alta, en el cas de noves altes que donin lloc a situacions de pluriactivitat, s'aplicaran les següents regles:

1a Els treballadors que causin alta per primera vegada en aquest règim especial i amb motiu de la mateixa iniciïn una situació de pluriactivitat podran triar com a base de cotització en aquest moment, la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establerta anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers divuit mesos, i el 75 per cent durant els següents divuit mesos, fins a les bases màximes establertes per a aquest règim especial.

2a En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri ho fos a temps parcial amb una jornada a partir del 50 per cent de la corresponent a la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l'alta, com a base de cotització, la compresa entre el 75 per cent de la base mínima de cotització establerta anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers divuit mesos, i el 85 per cent durant els següents divuit mesos, fins a les bases màximes establertes per a aquest règim especial.

3a L'aplicació d'aquesta mesura serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establerta com a mesura de foment de l'ocupació autònoma, així com amb el reintegrament de quotes previst en l'apartat 1 d'aquest article a conseqüència de l'exercici de l'activitat per compte propi en règim de pluriactivitat amb una altra per compte d'altri.»

Anar a dalt
6.- DEDUCCIONS EN L'IRPF

La Llei introdueix dues importants novetats en permetre i aclarir a partir de l'1 de gener de 2017, les següents despeses deduïbles en l'IRPF a l'hora de determinar el rendiment net en la modalitat d'Estimació Directa:

SUBMINISTRAMENTS DOMÈSTICS:

L'autònom/al fet que treballi des de casa, és a dir, que desenvolupi la seva activitat en el seu habitatge habitual, i així li ho hagi notificat a Hisenda (a través del *o36 o 037), podrà deduir-se un 30% en l'IRPF dels subministraments d'electricitat, gas, aigua, telefonia i Internet però aquest percentatge (que és el que s'ha “ publicitat”), no és el percentatge real que es pot desgravar, ja que s'ha de multiplicar pel percentatge de l'habitatge que es va declarar com a afecte a l'activitat econòmica quan es realitza l'alta en activitats econòmiques respecte a la seva superfície total.

Mentre que despeses pròpies de la titularitat de l'habitatge com a amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etcètera, sí que resulten deduïbles en proporció a la part de l'habitatge destinat al desenvolupament de l'activitat i al percentatge de titularitat en l'immoble que té l'autònom, els subministraments, per la seva naturalesa, no admetien el mateix criteri de repartiment, ja que varien en funció del consum i, per tant, el mateix s'ha d'imputar a l'activitat en proporció a la part que quedi acreditat que es destina a l'activitat professional.

Fins ara la Direcció General de Tribut només acceptava la desgravació en cas de disposar de comptadors separats, alguna cosa res

habitual que deriva en la no deducció d'aquestes despeses o, en defecte d'això, en la deducció errònia.

La modificació introduïda en la llei fixa per tant un percentatge objectiu per a calcular la part de les despeses en subministraments que es destinen a l'activitat professional, solucionant així els problemes que es produeixen en la pràctica a l'hora de determinar els criteris per a la seva quantificació o els factors que l'acrediten. Es tracta del percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, tret que es provi un percentatge superior o inferior.

El procediment per a calcular l'import deduïble d'aquestes despeses es mostra a través del següent exemple:

 L'habitatge habitual d'un contribuent té 100 m².
 El contribuent afecta a l'activitat econòmica que desenvolupa 40 m².
 Les despeses anuals per subministraments ascendeixen a 5.000 euros.
 Proporció de l'habitatge habitual afecte: 40 m² / 100 m² = 40%
 Percentatge de deducció = 30% x 40% = 12%
 Despeses deduïbles: 5.000 euros x 12% = 600 euros

ASSEGURANÇA DE MALALTIA:

Els autònoms/as en estimació directa podran desgravar-se en IRPF les primes d'assegurança de malaltia. Pot aplicar-se a les seves pròpia cobertura, a la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell. El *límte màxim serà de 500 euros per cadascuna de les persones assenyalades anteriorment o de 1.500 euros per cadascuna d'elles amb discapacitat igual o superior al 33%.

DIETES/DESPESES PER MANUTENCIÓ:

Els autònoms en estimació directa es podran desgravar l'IRPF de les despeses de manutenció que té mentre desenvolupa la seva activitat amb el límit de 6.400 anuals.

Els/as treballadors/as per compte propi podran deduir-se en l'IRPF les despeses de manutenció afectes a l'activitat per un import màxim de 26,67 euros i 48 euros si el treball es realitza a l'estranger. Aquests límits quantitatius que s'han establert són els mateixos que els de dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors.

S'exigirà

 Que aquest abonament es realitzi en suport telemàtic utilitzant mitjans electrònics de pagament i pugui ser comprovat de manera fefaent a través de factura o sistemes indirectes de pagament que tinguin aquesta finalitat específica.
 Que la despesa es realitzi exclusivament en establiments de restauració i hostaleria.

Res diu la llei de si la despesa s'ha de produir fora de la localitat on l'autònom té el seu lloc de residència o de la seu de la seva empresa. Tampoc si s'ha produït entre setmana o en cap de setmana, sempre que sigui una despesa afecta a l'activitat econòmica, la qual cosa ha sembrat no pocs dubtes sobre aquest tema.

Anar a dalt
7.- MESURES PER A AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ

S'ampliarà la possibilitat de l'empresari a emprar la seva parella, pares, fills, germans, avis, sogres, nets, nores o gendres amb subvencions en les cotitzacions. Fins ara, els autònoms només podien contractar amb ajudes als joves menors de 30 anys o a un únic familiar que fos menor de 45 anys.

Bonificacions a la contractació de familiars:

La nova Llei enforteix la figura del familiar col·laborador ja que s'amplien les bonificacions en les quotes a la Seguretat Social respecte a la contractació de familiars per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament (cònjuge, pares, fills, germans, avis, sogres, nets, gendres i nores)

En aquest cas els autònoms/as podran beneficiar-se d'una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos.

La principal novetat és que es pot contractar els familiars com a treballadors assalariats en el Règim General encara quan convisquin en la llar familiar de l'autònom que contracta. No es veuran limitats pel perfil de l'empleat com actualment, ja que les ajudes només es concedien en el cas de contractes a joves menors de 30 o un familiar menor de 45 anys. Amb les noves bonificacions els/as autònoms/as podran contractar un familiar directe com a assalariat, sense límit d'edat i no com a autònom col·laborador com fins ara

Això suposarà també un benefici per a la persona contractada, ja que abans havia de renunciar als drets que podia gaudir qualsevol persona que fos contractada com a treballador per compte d'altri (*vg.desocupació).

Cal tenir en compte que entre els requisits es demana que:

 no hi hagi hagut cap acomiadament improcedent en els 12 mesos anteriors
 mantenir el contracte sis mesos després del període bonificat.

En regir-se pels pressupostos de l'estat, aquesta mesura entrarà en vigor al gener de 2018.

Contractació de fills amb discapacitat:

Per a aquest col·lectiu s'amplia a fills majors de 30 anys la possibilitat de contractar per compte d'altri a fills que convisquin amb l'autònom en el domicili familiar.

S'atorgarà el mateix tractament als fills que, fins i tot sent majors de 30 anys, tinguin especials dificultats per a la seva inserció laboral.

A aquest efecte, es considerarà que existeixen aquestes especials dificultats quan el treballador estigui inclòs en algun dels grups següents:

 Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent.
 Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent i inferior al 65 per cent, sempre que causin alta per primera vegada en el sistema de la Seguretat Social.
 Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent.

Anar a dalt
8.- RECÀRRECS PER RETARD EN EL PAGAMENT DE LA QUOTA D'AUTÒNOMS

Les dificultats per a quadrar els ingressos i les despeses provoquen que a vegades els autònoms no arribin a temps per a pagar les seves cotitzacions a la Seguretat Social. Fins ara, aquesta demora es penalitzava durament, amb una multa del 20% de la quantitat deguda, sempre que no es trigués més d'un mes a realitzar el pagament i fos la primera vegada que es produeixi un retard. Gràcies a la nova mesura, que entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2018, aquest percentatge es reduir a la meitat, un 10%. Això suposarà un important alleujament econòmic per a tots aquells negocis que es demoren en els pagaments.

A partir del segon mes natural següent al del venciment del termini, els recàrrecs continuaran sent d'un 20%. Una vegada passat aquest termini, l'extra aplicable serà d'un 35%, alguna cosa que no s'ha modificat. D'aquesta manera es beneficia a aquells que han sofert un oblit o no disposen de liquiditat en un moment concret i es continua sancionant igual a aquells que no paguen.

 No obstant això, cal tenir en compte que la demora en els pagaments a la Seguretat Social provocar també que es perdin les bonificacions. Per exemple, un autònom que tingui un retard durant el seu primer mes d'activitat no podrà gaudir de la tarifa plana.

Anar a dalt
9.-CANVIS EN LA COTITZACIÓ DE L'AUTÒNOM SOCIETARI

Un autònom societari té la mateixa condició que un treballador autònom, amb l'afegit d'haver constituït una societat mercantil, com per exemple una societat limitada.

Donar-se d'alta com a treballador autònom societari és obligatori per a tots els socis que:

 Tinguin almenys el 25% de les participacions d'una societat i exerceixin labors de direcció o gerència dins la pròpia societat.
 Tinguin almenys 33% de les participacions d'una societat i treballin en la pròpia empresa.
 No comptin amb participacions però convisquin amb un soci que tingui almenys el 50% d'aquestes.

Fins ara l'autònoms/as societaris, inclosos els seus cònjuges i familiars fins a 2n grau que convisquin amb ell/ella i que al costat d'ell/ella tinguin almenys el 50% del capital social, tenien una base mínima igual a la prevista com a base mínima corresponent al grup 1 de cotització del Règim General, a excepció d'aquells que causin alta inicial en el Règim d'Autònoms, que podrien durant els primers 12 mesos de la seva activitat triar una base mínima de 893,10 euros.

Això va suposar que per exemple que en el 2017 la quota dels autònoms societaris s'hagi incrementat un 8%, que és el percentatge que ha pujat d'acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, la base mínima de cotització del grup 1 del Règim General (1.152,80 euros).

La reforma inclou la desvinculació de la cotització de l'autònom societari al SMI i el grup 1 del Règim General, passant a estar determinada pels Pressupostos Generals de l'Estat com en el cas de la cotització de l'autònom en general. Aquesta era una de les principals reivindicacions de les associacions d'autònoms.

Anar a dalt
10.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Fins ara La Seguretat Social no contemplava l'accident de treball *in itineri, és a dir l'ocorregut en l'anada o volta al treball, entre els inscrits en el RETA però la nova Llei elimina aquesta exclusió.

La Llei 6/2017 també considera accident de treball el sofert en anar o en tornar del lloc de la prestació de l'activitat econòmica o professional, considerant-se com a tal l'establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat, sempre que  no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com a afecte a l'activitat econòmica a efectes fiscals estigui així declarat fiscalment.

En considerar també els incidents d'aquest tipus com a accident de treball -igual que succeeix amb la malaltia professional-, es tindrà dret al 75% de la prestació des de l'endemà de la baixa. Per a poder percebre aquesta ajuda, l'autònom deure haver optat per pagar la quota de contingències professionals.

Anar a dalt
11.- COMPAGINAR PENSIÓ I ACTIVITAT COM A AUTÒNOM/A

El/la treballador/per compte propi en edat de jubilació i amb personal contractat en el seu negoci (almenys un/a treballador/a) podrà compaginar la seva activitat i rebre el 100% de la pensió, sense el complement a mínims, en cas de tenir-lo. Fins al moment, els autònoms en aquesta situació només reben el 50% de la prestació.

Aquesta mesura té “truc. Lògicament els autònoms que necessiten continuar treballant arribada l'edat de jubilació seran aquells que han cotitzat per la base mínima i tenen una pensió menor. Són en la seva majoria els que tenen complement a mínims. I el problema és que encara que cobrin en 100% de la seva pensió, la Seguretat Social en continuar treballant no abonarà aquest complement.

D'aquesta manera, un autònom que cobri una pensió de 700 euros, però amb un complement a mínim de 200, si continua treballant ingressarà un total de 500 euros (700- 200) a més del que generi per la seva activitat econòmica.

Arribats a aquest punt la veritat és que cobrar el 100% de la pensió i continuar treballant no sembla tant una ganga, sinó una necessitat per a una gran part dels autònoms. I tot això tenint en compte que la condició de tenir almenys un empleat és indispensable. En molts casos no serà una bona solució.

S'ha millorat respecte a la situació anterior de la jubilació activa, on només es podia cobrar un 50% de la pensió, però no tant com sembla. En tot cas la reforma, en lloc d'atendre les necessitats dels autònoms més febles econòmicament, beneficia a aquells que tenen una pensió més alta i no necessiten d'aquest complement a mínims.

Anar a dalt


Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom 2017 (85

962655886
Edificio la Gerència. Av. 9 d'Octubre, 7 46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocioeconomica@aytosagunto.es
Sistema Nacional de Empleo