Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entra si ja estàs registrat/da


Els punts imprescindibles d'un Pla de Negoci

Una aventura empresarial no es pot començar a la babalà. Per a no donar pals de cec i tindre la possibilitat d'aconseguir finançament cal tindre totes les peces ben encaixades. Dita d'una altra manera: cal construir a consciència el Pla de negoci, eixe document que reflectix l'esperit de la iniciativa: quina és la idea, per què pot triomfar…

Un bon Pla d'Empresa és la Bíblia sobre la qual se sustenta el nostre negoci, una ferramenta que no sols ens marcarà el full de ruta que s'ha de seguir durant les primeres etapes del nostre projecte, sinó que també és la principal arma amb què compta un emprenedor per a convéncer a un banc o a un “business Angel”  (inversor) que el finance”.Ha de Definir a qui va dirigit el projecte, qui és la competència, tindre un pla B i marcar-se uns objectius que es puguen complir.

Elaborar un bon Pla de Negoci requerix temps i, a fi de fer-ho de la millor manera possible, estos són els punts imprescindibles que ha de tindre tot Pla i en els que cal incidir.

Es tracta d'aconseguir que un Pla de Negoci deixe als inversors amb la” boca oberta”.

1. L'important és el fons i no sols la forma

Intentar deixar bonica la presentació d'un projecte no ha de ser la prioritat de cap emprenedor. El més important d'un projecte no és la forma, sinó el fons.

Els inversors estan molt habituats a veure plans de negoci, i es van a donar compte immediatament si fa aigües en el contingut. Açò és, precisament, el que més valoren i en el que cal bolcar els esforços”.

A l'inversor no li importa què fa un emprenedor, ni com ho vol fer. L'important és per què ho fa.

2. Cal definir el públic potencial

Perquè una idea arribe a bon port, el seu creador ha de tindre clar a qui es dirigix. És a dir, a quines persones o col·lectius els va a ser d'utilitat el producte o servici que proposa. Així, totes les decisions aniran en la mateixa direcció.

És un punt clau de l'estratègia i ha d'estar el més especificat possible, ja que d'este punt depenen tots els desenrotllats després.

3. Qui és la competència i que és el que fa

En tot pla de negoci ha d'establir-se un xicoteta anàlisi de la competència. És a dir, quantes i quines són les empreses amb els que es va a veure les cares en el mercat un projecte.

És essencial saber si ens trobem davant d'un mercat en expansió, si està saturat o si comercialitzarem un producte o servici que pot ser imitat fàcilment per altres agents del negoci. Quan es coneix bé l'entorn és més fàcil moure's en ell i saber de quina forma es pot destacar sobre la resta.

4. Hem de protegir-nos

Imagina que la teua idea ix avant i que té èxit. Què passaria si un dels teus competidors la còpia i la fa seua? Si l'emprenedor no protegix el seu producte o servici està exposat a viure un escenari així.

Per això, és essencial tindre previstes una sèrie de mesures de protecció que puguen representar obstacles per a altres empreses que entren en el nostre negoci, com la protecció jurídica a través de patents, marques…

5. Cal tindre un Pla B

Sempre cal tindre una alternativa preparada, perquè un negoci pot trobar-se amb distints escenaris i l'emprenedor ha de saber manejar-se en cada un d'ells per a prendre les seues decisions en la bona direcció.

La vida d'una empresa està sotmesa a una sèrie de factors que poden influir en la seua evolució, especialment en les seues etapes inicials. És important comptar per endavant amb ells perquè, en el cas que siga necessari, poder aplicar mesures correctores.

6. Marcar-se unes previsions realistes

Tots els experts insistixen en el mateix: el millor que pot fer un aventurer empresarial és marcar-se uns objectius senzills i fàcils de complir. Si es fixen unes metes complicades i no s'aconseguixen, arribarà la frustració. En canvi, si es van complint unes previsions realistes, la motivació es mantindrà viva. I este és un dels millors aliats que pot tindre l'emprenedor.

Fer projeccions sempre creixents i no es recolzen en una demanda real és, com a mínim, una imprudència. Ser conservador en les previsions no significa pensar en xicotet. Al contrari: permet dotar al negoci de flexibilitat i capacitat per a adaptar-se als canvis que es vagen produint..

Si als membres d'un equip se'ls fixa uns objectius abastables, es motivaran i, a poc a poc, anirà eixint el treball, perquè motivació és sinònim de treball i eficàcia.

7. Definir quan, com i d'on aconseguiré els diners

Un altre dels consells és que el Pla de Negoci ha d'incloure la manera en què un projecte aconseguirà més fons. És necessari fer una prospecció per a saber on anem a aconseguir-los i en quin moment podrem disposar d'ells, ja que d'una altra manera no podrem implementar la resta del Pla de Negoci.

8. Posar data a la rendibilitat esperada

És un dels punts més importants d'un pla de negoci i que habitualment passa desapercebut. El consell és realitzar projeccions econòmiques de la línia de negoci (o de les que existisquen) i els seus marges, i estar pendent de com evolucionen.

A més no es poden confondre els termes viabilitat econòmica i viabilitat financera. “Es pot tindre un negoci rendible (viabilitat econòmica) i no tindre ni un sol euro en la caixa (viabilitat financera). Per això és tan important complir el Pla de Negoci.

9. Definir bé la propietat del negoci

En una empresa cada soci és diferent i, per això, és aconsellable tindre el més clar possible com es compon el capital. Per tant, s'ha de definir este concepte des d'un principi i, així, previndre problemes en el futur.

Cada un dels socis ha de tindre un percentatge proporcional en funció de la seua participació. No sols dels diners que hi haja invertit, sinó també del treball, la dedicació i el valor afegit que aporta al projecte.

10. Créixer sense morir d'èxit

Al fil del punt anterior, s'ha de planificar detingudament com es va gestionar el creixement de la companyia i si esta serà capaç de suportar els gastos que suposaria donar servici a nous clients. Una cosa que no sempre es té en compte.

Si es creix molt i molt ràpid pot donar-se la situació que no disposem de finançament per a proporcionar este servici i així, seguir desenrotllant-nos, per tant, este cap ha d'estar tan ben lligat com tots els anteriors


Els punts imprescindibles d'un Pla de Negoci (44

962655886
Edificio la Gerència. Av. 9 d'Octubre, 7 46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocioeconomica@aytosagunto.es
Sistema Nacional de Empleo