Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entra si ja estàs registrat/da


Factors a tenir en compte

Una de les decisions estratègiques que més influïxen en la viabilitat d'una activitat econòmica, sobretot en el cas d'un comerç detallista, té a veure amb la ubicació d'este. Este factor és important de cara a l'estimació del nivell d'ingressos potencials, encara que cal tindre en compte el tipus de producte o servici que s'oferix: diferents tipus de negocis requerixen distintes localitzacions:

 • Si és un establiment que atrau a clients de fora de la zona o barri es requerix: accessibilitat, proximitat a altres establiments de les mateixes característiques o de productes complementaris, ser zona de pas.
 • Si és un establiment de proximitat a què només va gent del barri: Els factors abans mencionats són menys importants. Per a l'elecció de la ubicació concreta del local es fa necessari conèixer la vida interna del barri, els seus costums, hàbits de compra i zones de moviment i pas

Factors a tindre en compte en l'elecció de localització:

 • Condicions físiques: L'accés ha de ser el més directe possible des de la via de comunicació més pròxima: poca distància física, pocs obstacles: escales, tanques. Han d'existir aparcaments pròxims i ser factible la càrrega i descàrrega de les mercaderies per proveïdors i clients.
 • La clientela: El mercat potencial i les possibilitats d'ampliació del mateix per futures edificacions en la zona. A este respecte, ens podem informar en agències immobiliàries, en ajuntaments (Pla General d'Ordenació Urbana), etc. També cal analitzar la densitat de població en la nostra zona mes pròxima; gratacel, alta concentració de vivendes, …
 • La competència: Pot influir positiva o negativament, depenent del concepte comercial, per exemple:
  • Si són xicotets comerços en què es realitzen les compres del dia a dia, convé que estar aïllat.
  • Si es tracta d'establiments d'atracció, interessa estar agrupats, ja que, en el conjunt d'establiments, el consumidor disposarà d'un nombre més gran de línies de producte, així com una major varietat de marques, models i grandàries, i açò augmenta per al client les possibilitats d'elecció.
 • Motius d'atracció per als consumidors: Avantatges que oferixen establiments amb béns i servicis complementaris al nostre i que serviran de focus d'atracció de la zona; zones de servicis, grans àrees comercials, etc. Proximitat a estacions de tren, metro, autobusos; col·legis, instituts, universitats, fàbriques, àrees financeres, oci i cultura, zones esportives; passejos, parcs, confluència de carrers, aparcaments...
 • Condicions legals i fiscals: En uns casos estan regulats per Ordenances municipals, i en altres per lleis autonòmiques o estatals. Restriccions a la venda de certs productes. Impostos i taxes locals. Consideracions fiscals de la compra i l'arrendament, regulació d'horaris comercials, venda ambulant, etc,
 • Avantatges diversos de la zona: costos laborals, la preparació de la mà d'obra, etc.
 • Abundància de servicis externs que anem a necessitar al llarg de la vida del negoci; neteja, reparacions, transportistes, bancs, papereria, etc.
 • Requisits del negoci específic: Estructura interna del local per a la circulació de clients d'acord amb la nostra planificació, moviment de mercaderies, disposició d'estanteries, vitrines i gòndoles, etc. Possibilitat d'emmagatzemament, o bé, proximitat del futur magatzem. Possibilitat d'ampliació del local per mitjà de llotges annexes.
 • Gastos fins a la posada en funcionament: Obres necessàries per a instal·lar-nos directament o per a modificar la llotja. Avantatges i inconvenients de comprar o arrendar el local.

Factors a tenir en compte (10

962655886
Edificio la Gerència. Av. 9 d'Octubre, 7 46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocioeconomica@aytosagunto.es
Sistema Nacional de Empleo