Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entra si ja estàs registrat/da


L'epígraf IAE

En este apartat podràs conéixer els epígrafs del IAE vigents en 2017 i seleccionar entre els distints codis d'Activitats Econòmiques el que més s'ajusta al teu negoci o empresa, diferenciant entre els epígrafs d'activitats empresarials, professionals i artístiques, amb indicacions sobre repercussions fiscals i consells al triar, incloent una orientació sobre els epígrafs IAE del comerç electrònic.

QUÈ ÉS EL IAE: DEFINICIÓ

El IAE és un impost que grava l'activitat que és exercida per treballadors autònom o per societats. A partir d'eixe codi es generen les obligacions tributàries, ja que hi haurà activitats que estiguen exemptes de pagar l'IVA o, per exemple, que no hagen de presentar el Model 130

El fet imposable d'este Impost d'Activitats Econòmiques està marcat pel propi exercici de l'activitat i s'ha de pagar el dia 1 de gener de cada any.

Cal tindre en compte que, com a autònom estàs eximit del pagament del IAE, actualment només han de pagar-ho les entitats que tributen per l'Impost de Societats o de l'Impost de la Renda de no Residents que tinguen un import net de la xifra de negocis superior a 1.000.000 d'euros.

El Model 037 i el IAE

El model 037 (Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors) és l'imprés en què, entre altres coses, li has de comunicar a Hisenda l'activitat o activitats a què com a autònom et vas a dedicar, a triar de la llista d'epígrafs del IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) , tant quan et dónes inicialment d'alta com en canvis posteriors.

Ho faràs a l'omplir en l'apartat A) del punt 6 de la pàgina 3 les caselles 403, 402 i 400 corresponents al codi i tipus d'activitat i a la secció i epígraf del IAE.

Però a l'hora d'identificar la teua activitat hauràs d'utilitzar el llistat amb els epígrafs del IAE així que hem preparat este article amb el llistat complet de les divisions i agrupacions que contempla el IAE per a cada una de les seues tres seccions:

 • Primera: Activitats Empresarials (Ramaderes, mineres, industrials, comercials i de servicis)
 • Segona: Activitats Professionals
 • Tercera: Activitats Artístiques

Consells per a triar el teu epígraf IAE

Tin en compte que la selecció de l'epígraf de IAE té diverses implicacions fiscals, és un tema delicat que et condicionarà en el futur, per la qual cosa et recomanem comptar amb el suport del teu assessor perquè estudie bé l'epígraf que més et convé, ja que en molts casos no és tan senzill com pareix i hem vistos massa autònoms que ho han fet malament i això després ha portat complicacions.

Les principals implicacions fiscals són::

 • Les principals implicacions fiscals són: El tipus d'IVA aplicable a l'activitat o activitats que seleccions (4%, 10%, 21% o exempció).
 • Les activitats professionals han d'aplicar en les seues factures una retenció del IRPF del 15% quan facturen a empreses i altres professionals. És opcional reduir-ho al 7% en els tres primers anys de funcionament. En activitats agrícoles, ramaderes i forestals és el 2%..
 • Les activitats de comerç detallista estan obligades al recàrrec d'equivalència de l'IVA.

Altres consells que has de tindre en compte són:

 • Per a simplificar la teua declaració el recomanable és triar una sola activitat. No sempre es pot, per exemple, una artesana que fabrica roba i al mateix temps té una botiga per a vendre-la haurà de donar-se d'alta com a productora i com a comerciant detallista. Si tries més d'una activitat tracta de que tinguen els mateixos règims fiscals d'IVA i IRPF.
 • Simplificar en una activitat t'obliga que al facturar, l'objecte de les teues factures tinga relació amb l'activitat de l'epígraf IAE triat.
 • No totes les activitats estan incloses en el llistat oficial d'epígrafs IAE. Però hi ha diversos calaixos de sastre tipus "otras activitats ... ncop" que et permetran incloure't en el grup adequat.
 • El llistat d'epígrafs del IAE està un poc desfasat, necessita un actualització com comentem en este post. Són nombrosos els perfils professionals comuns sense denominació específica. Destaca també la falta de classificació concreta dels perfils laborals de caràcter digital constatant d'esta manera l'actualització que precisa esta espècie de padró laboral.
 • Epígrafs IAE per a comerç electrònic: Hisenda diu que el comerç electrònic ha de classificar-se d'acord amb la naturalesa de l'activitat que realitzes, és a dir, si tens una botiga online de roba hauràs de donar-te d'alta com a comerciant detallista de moda. Si no trobes un IAE que corresponga a l'activitat, producte o servici a prestar, podràs optar per l'epígraf 665: "Comercio al detall per correu o per catálogo" al mancar l'activitat de local comercial

Per a trobar l'epígraf que et correspon, pots identificar en este enllaç l'epígraf exacte que millor encaixa amb la teua activitat: LLISTAT IAE


L'epígraf IAE (27

962655886
Edificio la Gerència. Av. 9 d'Octubre, 7 46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocioeconomica@aytosagunto.es
Sistema Nacional de Empleo