Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entra si ja estàs registrat/da


Qué oferim?

El Departament compta amb un Servei Municipal d'Informació per a l'Ocupació i la Formació (SMIEF), constituït com un centre de suport i assessorament a les persones desocupades i a totes aquelles que vullguen millorar la seua situació laboral, oferint també la possibilitat a les empreses per a buscar personal adequat a les seues necessitats. Els serveis que es presten, diferenciats en funció de la procedència de la demanda plantejada, són:

1.- Persones desocupades o que volen millorar la seua ocupació:

 • Informació laboral.
 • Entrevista individualitzada.
 • Anàlisi perfil professional.
 • Orientació laboral.
 • Itineraris personalitzats d'inserció.
 • Seguiment individualitzat

2.- Empreses:

 • Assistència detecció de necessitats formatives i de personal.
 • Suport a l'anàlisi del lloc de treball i competències laborals.
 • Borsa d'ocupació i formació pròpia.
 • Informació sobre subvencions i bonificacions a la contractació.
 • Plans formatius.
 • Cessió d'aules per a tramitar entrevistes de treball

 

3.- Projectes emprenedors i de desenrotllament socioeconòmic

Un dels objectius principals del Departament és millorar la competitivitat del teixit productiu de la ciutat. Per a això s'utilitzen actuacions de foment d'iniciatives empresarials, s'elaboren estudis i informes sobre l'economia local, es mantenen estretes relacions amb els agents econòmics i socials, es realitzen programes d'assessorament a emprenedores i emprenedors i es col·labora activament amb els actors locals per a dinamitzar l'economia local.

L'objectiu de tot això és impulsar les iniciatives empresarials i les idees generadores d'ocupació, proporcionant informació i assessorament bàsic a les promotores i promotors d'empreses, col·laborant en la realització dels plans d'empresa i orientant en la recerca d'ajudes per a la posada en marxa de les activitats.

962655886
Edificio la Gerència. Av. 9 d'Octubre, 7 46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocioeconomica@aytosagunto.es
Sistema Nacional de Empleo