Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entra si ja estàs registrat/da


El crowfunding

 

NORMATIVA

Normativa que regula les plataformes de crowfunding

Normes genèriques aplicables al crowdfunding.+

  1. Respecte als préstecs fets pels que no són bancs o entitats de crèdit: Llei 2/2009, de 31 de març, per la qual es regula la contractació amb els consumidors de préstecs o crèdits hipotecaris i de servicis d'intermediació per a la celebració de contractes de préstec o crédit.
  2. Respecte a la perfecció de contractes per internet, és importantíssim tindre en compte: el Reglament Europeu relatiu a la identificació electrònica i els servicis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior 910/2014 de 23 de Julio.
  3. Quant a les empreses que s'oferisquen com a intermediàries de contractes de crowdfunding per internet, a més del que s'ha dit, han de complir la llei 34/2002, d'11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
  4. Respecte als inversors que tinguen la consideració de consumidors, perquè molts que tracten d'invertir en crowdfunding com a alternativa a la baixa rendibilitat dels productes bancaris Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (expressament es declara aplicable esta normativa en l'article 86 de la llei que a continuació veurem).
  5. Siguen o no consumidors els que invertixen en crowdfunding els contractes que se celebren amb ells han de respectar la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació

 

 

INFORMACIÓ / ARTICLES

 

 

PLATAFORMES


El crowfunding (61

962655886
Edificio la Gerència. Av. 9 d'Octubre, 7 46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocioeconomica@aytosagunto.es
Sistema Nacional de Empleo