Seguix-nos en...

Entrar


L'empresa pot assignar els llocs de treball en les seues instal·lacions amb caràcter setmanal per a estalviar costos

07/09/2021

És legítim, perquè no es tracta d'una modificació substancial de les condicions de treball dels empleats, el repartiment setmanal dels llocs de treball en el centre de treball a través d'una aplicació informàtica, que opera sobre el sistema de treball i el rendiment de la plantilla, segons determina l'Audiència Nacional, en sentència de 27 de juliol de 2021.

El ponent, el magistrat Xiquet Romer, considera que no existeix modificació substancial de les condicions de treball, ja que es tracta d'una aplicació informàtica que permet l'organització dels centres de treball més eficaç en aprofitar els espais en funció del grau d'ocupació dels mateixos pel personal.

També, conclou que no s'acredita falta d'ocupació efectiva ni tampoc que no es garantisca un lloc de treball a cada persona treballadora.

Rebutja, així mateix, les al·legacions que hi ha mobilitat dels treballadors perquè no consta que els treballadors siguen traslladats de centre de treball ni de localitat per l'aplicació informàtica en litigi.

Alfredo *Aspra, advocat laboralista, explica que, com es col·legeix de la pròpia sentència de l'Audiència Nacional, "sembla raonable, per exemple, que sent un edifici de cinc plantes al qual acudeix personal de les diferents plantes, però en una quantitat que ocuparia en la pràctica solament dues, s'utilitzen efectivament aqueixes dues plantes amb el sistema d'assignació de llocs, evitant-se així la utilització innecessària de totes les plantes en de l'edifici empresarial amb la consegüent millora en la gestió d'alguns costos de l'empresa, com ara el subministrament elèctric, el manteniment neteja i molts altres que afecten qualsevol empresa".

En el present cas, s'ha acreditat que el sistema d'assignació de llocs de treball té una planificació setmanal que no varia al llarg de la setmana en qüestió; que es respecta la configuració dels equips de treball ja que es fomenta la reserva de llocs de treball pròxims; que no es canvia als treballadors de centre de treball; i que no existeixen objeccions per la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre el particular.

Per això, el magistrat Xiquet Romer, raona que en definitiva, ens trobem en aquest cas davant "un nou criteri empresarial d'organització del treball que no afecta les matèries contemplades en l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors (ET), i que respon a raons d'eficàcia i eficiència organitzativa per a un millor aprofitament dels recursos materials que precisa l'empresa per a l'execució de la seua fi empresarial".

Consulta la notícia original ACI

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es