Seguix-nos en...

Entrar


Aquestes són totes les opcions legals per a emprendre enguany

El nombre de socis o el capital social determinen en moltes ocasions les opcions legals per a constituir-se amb una determinada forma jurídica. Des d'Efe Empreses recorden que es pot ser tant empresari individual, com constituir-se en Societat Civil, Societat Limitada, Societat Limitada Nova Empresa, Societat Anònima, Societat Laboral, Cooperativa de Treball Associat o Petita empresa Cooperativa.

La personalitat jurídica més senzilla és la d'empresari individual, que és com es coneix normalment a l'autònom. L'autònom no necessita un capital social mínim, ell és l'únic soci i el tipus de responsabilitat social és limitada. La seua fiscalitat es fa a través de l'IRPF. De la mateixa manera, tampoc té un límit de treballadors fixos.

Una altra opció és la Societat Civil, que està constituïda per un mínim de dos socis. En aquest cas, la seua fiscalitat es realitza a través de l'Impost de Societats.

Societat Limitada vs Societat Limitada Nova Empresa

D'altra banda, en el cas de la Societat Limitada només fa falta un soci per a poder constituir-se. En aquesta opció, la responsabilitat està limitada a l'aportació de capital social. El mínim que s'ha d'aportar són 3.000 euros, encara que la legislació recull alguns casos en els quals pot ser menys. El Règim de la Seguretat Social podrà ser el general o el d'autònoms i la fiscalitat a la qual estan subjectes és l'Impost de Societats. Ací tampoc hi ha límit respecte al nombre de treballadors fixos.

D'altra banda, si hi ha entre un i cinc socis, es pot constituir una Societat Limitada Nova Empresa. Ací el capital social serà entre 3.000 i 120.000 euros i la fiscalitat a la qual estan subjectes és l'Impost de Societats reduït.

L'emprenedor també pot constituir una Societat Anònima si aporta un mínim de 60.000 euros. En aquesta mena de societat el règim de la Seguretat Social podrà ser també o general o d'autònoms i no hi ha límit de treballadors fixos.

Cooperatives de Treball

Hi ha una altra fórmula jurídica que és la de la Societat Laboral, que comptarà amb un mínim de tres socis, dos d'ells hauran d'estar contractats a nivell indefinit i posseir més del 50% del capital social. El capital social haurà de ser com a mínim de 3.000 euros. Cap podrà tindre més d'un terç d'aquest capital. Ací també es regiran per l'Impost de Societats i poden estar donats d'alta en el Règim General o d'Autònoms.

Quant a les cooperatives de treball, l'aportació mínima serà de 3.000 euros, els seus socis podran ser treballadors del Règim General o Autònoms, encara que han de triar tots la mateixa denominació. Poden gaudir d'un gravamen del 20% de l'Impost de Societats i fins i tot una bonificació de la quota íntegra.

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es