Seguix-nos en...

Recordar la contrasenya

Comunitat Valenciana


imagen sección

Legislació Fiscal Bàsica

Legislació Fiscal Bàsica

Legislació fiscal

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)  LLEI   REGLAMENT

Impost sobre Societats LLEI   REGLAMENT

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)  LLEI   REGLAMENT

Calendari Fiscal 2013
Normativa general obertura activitat

Impost sobre Activitats Econòmiques  (+información)
Ordenances municipals  d'interés per a obertura activitat

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Impost sobre Béns Immobles

Llicència d'Obertura d'Establiments

Ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires

Més Ordenances

962655886
Avenida Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)