Seguix-nos en...

Entrar


Les set mesures econòmic-laborals del Govern per a fer front a la crisi del coronavirus

Agilitació dels ERTEs, garantia d'atur, reducció dels acomiadaments, liquiditat per a les empreses, facilitats per a autònoms, foment del teletreball i protecció dels col·lectius més vulnerables (aturats entre ells)

Mesures aprovades. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts 17 de març, el primer de la història que es realitza de manera virtual, s'han aprovat les mesures laborals i laborals per a fer front a la crisi del coronavirus. Més enllà de totes les iniciatives que s'han pres en matèria sanitària, de mobilitat o política, s'havien d'aprovar les mesures que anaven a marcar el futur a curt i mitjà termini de l'economia espanyola i dels treballadors del nostre país.

I és que l'aturada generalitzada -excepte en certs sectors- que ha provocat la pandèmia del *Covid-19, està provocant un al·luvió d'acomiadaments, consultes sobre *ERTEs i Eres i, en definitiva, una paralització i recessió de l'activitat laboral i econòmica espanyola. Per això, la principal missió del Govern, en matèria econòmica és intentar que aquesta crisi econòmica puntual es prolongue en el temps, tal com ha explicat el president de l'Executiu espanyol.

Finalment, després d'un Consell llarg i dens, presidit per Pedro Sánchez, les mesures que estableix el Reial decret llei ‘Mesures extraordinàries en relació amb el Covid-19 en l'àmbit laboral’ han sigut aprovades. "El Govern de la Nació ha decidit donar una resposta immediata a la situació d'emergència creada mitjançant aquest reial decret llei, que preveu un ampli conjunt de mesures i per al compliment de les quals s'habilitaran tots els crèdits necessaris", relata el document que es tracta del "Decret llei més important de la història de la nostra democràcia", segons ha reconegut el president del Govern en roda de premsa.

Sánchez ha revelat que hi haurà una mobilització econòmica de 200.000 milions d'euros, un 20% del PIB espanyola, dels quals 117.000 milions seran diners públics, mentre que la resta serà capital privat. Amb aquestes mesures el Govern es converteix en un "escut econòmic i social", per la qual cosa tenen en compte tant a les persones més vulnerables, com als treballadors, empreses i autònoms i la investigació científica.

Parlant de les mesures econòmiques i laborals, Pedro Sánchez ha admés que s'ha de "frenar la corba descendent del front econòmic i convertir-la en una 'V' i no en una 'L'". L'Estat assumirà aquesta frenada en sec de l'economia espanyola, però hem de tindre clar que és una cosa temporal", va dir el president mirant cap al futur. "Tots els actors de la societat tenim una responsabilitat en aquesta crisi", va remarcar.

A continuació indiquem les mesures en matèria laboral que s'estableixen en el Reial decret llei i les quals ha detallat Pedro Sánchez en roda de premsa

  1. Agilitació dels *ERTEs: El Govern tindrà set dies per a autoritzar els Eres temporals obligats per causes de força major, o per raons productives, tècniques i organitzatives. D'aquesta forma, i tal com ha demanat Pedro Sánchez en roda de premsa, l'Executiu busca que les empreses no acomiaden als seus empleats.
  2. Garantia d'atur: Els afectats per la suspensió dels contractes o reducció de jornades podran accedir a la prestació per desocupació sense importar el temps cotitzat. Tampoc restarà temps d'atur futur. 
  3. Adaptació de la jornada laboral: Els treballadors podran adaptar o reduir la seua jornada laboral fins al 100% en cas d'haver d'estar a cura de persones dependents, ja siga per raons d'edat, discapacitat o malaltia sense que això afecte ni a la seua economia ni a la de la seua empresa.
  4. Facilitats per als autònoms: Els treballadors per compte propi que vegen reduïda o suspesa la seua productivitat durant aquest període podran declarar el cessament d'activitat mentre dure l'emergència. En aqueix temps, no pagaran la quota a la Seguretat Social.
  5. Teletreball: El Govern anima a les empreses a recórrer al treball en remot sempre que es puga mantindre certa activitat productiva. Per a això, s'entén per “complida” l'obligació d'efectuar una avaluació de riscos que es farà mitjançant autoavaluació.
  6. Liquiditat per a les empreses: El Govern garantirà liquiditat a les empreses, per al que han aprovat una línia d'avals, afavorint a les petites i mitjanes empreses.
  7. Moratòries per a aturats o afectats econòmicament: El Govern ha anunciat moratòries en el pagament d'hipoteques o subministraments (llum, aigua i gas) per a col·lectius vulnerables, entre els quals es troben persones en situació de desocupació o, en cas de ser empresari o professional, que patisca una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seues vendes.

El Reial decret llei deixa clar el caràcter temporal i excepcional de tot el que en ell s'estableix: ”Les actuacions i mesures que s'estableixen en el marc d'aquesta norma responen, principalment, a un principi de temporalitat i excepcionalitat i seran aplicables a la totalitat del territori nacional”.

Consulta la notícia original ACI

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es