Seguix-nos en...

Entrar


L'experiència i la formació especialitzada són clau per a la millora salarial al llarg de la carrera professional

El salari d'un professional amb estudis universitaris supera fins a un 30% el dels perfils sense estudis.

Turijobs, el portal d'ocupació en turisme i hostaleria líder a Espanya llança el primer informe salarial de la indústria turística i hostalera. Les dades revelades destaquen l'experiència, la formació i el desenvolupament de carrera en cada àrea com els principals factors que determinen el salari, sent gestió i administració l'àrea que compta amb la remuneració més elevada.   

És considerat que els salaris en turisme i hostaleria es troben entre els més baixos quan es comparen amb els d'altres indústries. El portal d'ocupació fa una anàlisi d'aquesta realitat de manera exhaustiva, objectiva i detallada, per a oferir una visió real de les condicions salarials en turisme i hostaleria. Analitzant més de 9.000 ofertes laborals de la indústria a Espanya i Andorra de l'últim any, les dades mostren com existeixen oportunitats de carrera, on el desenvolupament salarial està directament relacionat amb l'experiència i la formació.

La formació i experiència són clau per a accedir a posicions millor pagades.

Si bé en el començament de la carrera en el sector es paga per davall de la mitjana, les dades analitzades mostren un augment gradual de la remuneració directament relacionat amb els anys d'experiència, creixent un 14.1% en arribar a l'any o dos d'experiència, un 26.9% en aconseguir els 3 a 5 anys d'experiència i un 22.8% quan se superen els 5 anys.

Aquest augment salarial ve lligat no sols a l'experiència sinó a la presa de majors responsabilitats, creixent un 29.8% quan es fa el salt a categories de comandament mitjà a intermedi, i un 37.7% quan es promociona a posicions *executive.

Els estudis també determinen una diferència salarial, podent-se apreciar un clar contrast entre perfils amb i sense estudis. Els candidats sense estudis universitaris aspiren a un salari mitjà de 17.766 €, mentre que els perfils amb estudis universitaris poden aconseguir una millora salarial del 30%. D'igual manera, els idiomes són altament demandats en la indústria, i es paga un 3.4% més les posicions que els sol·liciten, sent el més sol·licitat l'anglés, seguit per l'alemany i el francés.

Les Illes Balears és la comunitat autònoma amb la mitjana salarial més elevada

S'han analitzat les sis comunitats on es publiquen més ofertes d'ocupació: Andalusia, Canàries, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Catalunya i Illes Balears. Les Illes Balears encapçalen la llista com la comunitat amb els millors salaris, amb 20.288€ bruts anuals de mitjana. Li segueixen de prop Catalunya, Andalusia, Madrid i Canàries, on les mitjanes salarials oscil·len els 19.500€. La Comunitat Valenciana es col·loca en última posició amb un salari un 8.8% per davall de la mitjana, amb 18.000€ bruts anuals de mitjana.

Recepció i reserves són les àrees amb major increment salarial al llarg de la carrera

L'àrea de gestió i administració és la millor pagada en la indústria turística i hostalera amb un salari mitjà de 26.412€. Aquesta categoria inclou les posicions de direcció que són les que tenen millors salaris en tots els sectors.

No obstant això, són les àrees de recepció i reserves les que experimenten un major creixement salarial al llarg de la carrera professional, podent fer un salt salarial de més del 29.5% d'una posició com a recepcionista a una com a cap de recepció.

Pot consultar la notícia original ACI

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es