Seguix-nos en...

Entrar


La conciliació, clau a l'hora de triar ocupació, segons Randstad

 

 

Només el 5% de les departaments de RH tenen estratègies de employer branding que provoca disminuición de la rotació laboral i augment de les contractacions

Randstad, l'empresa de recursos humans número 1 a Espanya i en el món, ha fet públic el seu informe anual ‘Randstad Employer Brand Research 2019. Aquest estudi està elaborat en 32 països, i analitza quins són els factors més valorats a l'hora de triar una ocupació. L'informe compleix deu anys i per a la present edició s'han realitzat més de 10.000 enquestes a Espanya i més de 200.000 a nivell mundial. És el més representatiu a nivell mundial sobre employer branding, que estudia la imatge que projecta una empresa i les polítiques o eines que duu a terme per a millorar-la, per a ser més atractiva cap als seus treballadors i potencials treballadors.

El salari torna a ser el factor més important a l'hora de triar una empresa per a treballar, per sisé any consecutiu, segons l'informe anual ‘Randstad Employer Brand Research 2019’. Segons destaca l'estudi, el 62% dels professionals afirma que la retribució econòmica és el motiu més important a l'hora de seleccionar una empresa per a treballar. És rellevant que, analitzant els anys anteriors, la importància del salari s'ha reduït en un punt percentual respecte a l'any anterior, el 63%, taxa en la qual ha estat estabilitzat durant quatre anys.

La conciliació entre l'entorn laboral i la vida personal es manté com el segon factor més important, registrant el 55%, igual que en 2018. L'informe de *Randstad posa de manifest que els factors *soft (com la conciliació o un ambient agradable) experimenten una tendència de creixement en els últims anys, a mesura que s'ha anat reactivant el mercat laboral i reduint les taxes de desocupació.

La seguretat laboral és la tercera raó més triada per a treballar en una determinada empresa (el 48% dels professionals), seguida per un ambient de treball agradable (47%).

Factors més importants per a triar una empresa per a treballar

L'edat és determinant per a prendre una decisió laboral

Randstad també ha tingut en compte l'edat dels professionals per a dur a terme aquest estudi, ja que, encara que el salari i la conciliació són els factors més triats en tots els grups d'edat, hi ha certes diferències significatives.

Per exemple, el segment més jove, de 18 i 24 anys, són els que més valoren aspectes com les possibilitats de formació i els aspectes reputacionals de l'empresa, com la seua aportació a la societat, la diversió i la inclusió. Per part seua, prop de la meitat (48%) dels *millenials –professionals entre 25 i 34 anys-, valoren com a fonamental que l'empresa oferisca un ambient de treball agradable.

Els empleats de 35 i 54 anys valoren com a prioritat a l'hora de triar el seu lloc de treball que aquest oferisca conciliació familiar i professional d'una manera més decidida (en un 60%) que els seus companys d'altres edats. La generació de professionals de 55 i 64 anys, per part seua, dóna més prioritat que la resta d'edats (53%) al fet que el seu lloc garantisca un alt nivell de seguretat laboral.

Els sectors més valorats per notorietat i atractiu

L'informe ‘Randstad Employer Brand Research 2019’  també analitza quins sectors són els més atractius per als professionals espanyols i quines són les raons. En aquest sentit, l'estudi destaca que electrònica de consum, hostaleria i farma són els sectors més atractius per als professionals per a desenvolupar la seua carrera laboral.

Sectors més atractius per a treballar
Randstad ha valorat la notorietat i l'atractiu de cadascun dels sectors a l'hora de dur a terme el seu estudi. És destacable que alguns dels més coneguts pels professionals registren un atractiu baix, com retail, banca, telecomunicacions o assegurances.

Els sectors més valorats per notorietat i atractiu

L'informe de Randstad també analitza el desajustament entre el que busquen els professionals en les empreses i com aquestes responen a les seues expectatives. En aquests moments de recuperació del mercat laboral i, en moltes ocasions, d'escassetat de talent, és més que convenient que els reclutadors tinguen en quins què és el que demanden els professionals en una empresa. Segons l'estudi, un salari atractiu amb beneficis socials, una bona conciliació i la seguretat laboral, són els aspectes que més busquen els empleats, però que consideren que les empreses no ofereixen.

GRÁFICo 2

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es