Seguix-nos en...

Entrar


Espanya, el país europeu on més treballadors busquen un altre empre

Randstad, l'empresa de recursos humans número 1 a Espanya i en el món, ha elaborat un estudi sobre la taxa d'ocupats que es troba buscant un altre treball activament. Per a això, ha analitzat les dades de l'última onada de l'estudi *Randstad *Workmonitor corresponent al quart trimestre de 2019, elaborada a partir de més de 13.500 enquestes a professionals ocupats de 33 països.

Segons revela Randstad, més de 2,5 milions d'ocupats al nostre país es troben buscant un altre treball de manera activa, la qual cosa suposa el 13% del total. La taxa d'aquest trimestre és la mateixa que la registrada durant el mateix període de l'any anterior encara que, analitzant la sèrie històrica, destaca que, des de 2015, any en què va registrar el percentatge més alt (16%), la tendència ha sigut ininterrompudament negativa.

“La disminució en els últims anys del percentatge de treballadors que busquen ocupació activament és una dada positiva, ja que denota que els professionals es troben satisfets en els seus llocs. Aquesta situació és deguda a la recuperació econòmica i al fet que moltes empreses són conscients que a més d'un salari atractiu, han d'oferir a les seues treballadors flexibilitat i mesures de conciliació entre l'ocupació i la vida familiar”, assegura Valentín Bote, director de Randstad Research.

Taxa d'ocupats en cerca activa d'ocupació

Font: Randstad Workmonitor 2019

L'estudi de *Randstad també ha tingut en compte aspectes com el gènere o l'edat dels professionals ocupats que busquen ús d'una manera activa, bé per a millorar la seua situació actual o per a compatibilitzar-ho amb el lloc actual. Segons les dades de *Randstad *Workmonitor, les dones són els qui més busquen treball, en un 14%, tres punts percentuals per davant dels seus companys homes (11%).  

Quant als segments d'edat, el 17% dels professionals d'entre 25 i 45 anys afirma estar buscant noves oportunitats laborals, un punt percentual més que la xifra fa un any. A continuació, per trams d'edat, se situen els menors de 25 anys (6%) i, finalment, els majors de 45 anys (8%).

Cal destacar que el segment que suposa pràcticament la meitat de la població ocupada al nostre país (48,2%), els professionals d'entre 25 i 45 anys, siguen els més actius a l'hora de buscar noves oportunitats per a desenvolupar la seua carrera laboral.

A major nivell formatiu, major és la cerca d'una altra ocupació

Aquest estudi també ha tingut en compte el nivell formatiu dels professionals en cerca activa d'ocupació segons. Així, *Randstad revela que els ocupats amb estudis superiors són aquells que aconsegueixen un major percentatge, amb un 13% del total. Els segueix de prop els que compten amb un nivell bàsic de formació (12%) i, finalment, aquells amb educació secundària (11%).

Espanya, el país amb més ocupats buscant ocupació

Randstad Workmonitor també ha tingut en compte el país en el qual resideix el professional a l'hora d'estudiar la taxa de treballadors que estan buscant una altra ocupació. L'estudi destaca que el nostre país (13%) es troba al capdavant dels països europeus amb major taxa d'ocupats en cerca activa d'ocupació, quatre punts percentuals per damunt de la mitjana europea. Espanya es troba amb una taxa similar que l'Argentina i només li supera la Xina a nivell mundial (16%).

Quant a països europeus, es troben per damunt de la mitjana del continent (9%) Dinamarca (10%), Grècia (10%), Itàlia o Polònia (tots dos amb 11%). Per davall de la mitjana europea es troben Països Baixos, França (amb el 8%), Alemanya, Portugal, Regne Unit (tots amb un 7%), Bèlgica, Hongria (6%) i Àustria (5%).

Taxa d'ocupats en cerca activa d'ocupació segons país de residència

Font: Randstad Workmonitor 2019

Fora de les fronteres europees, la Xina (16%) es troba en la primera posició, seguida per l'Argentina (13%), els Estats Units (12%), Austràlia (10%), i el Japó (7%).

Consulta la notícia original ACI

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es