Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entra si ja estàs registrat/da


El SEPE informa: aquesta és l'ajuda extra de 480 euros per a majors de 45 anys

23/05/2023

A partir d'una certa edat, a mesura que es compleixen anys, més complicat resulta trobar treball per a aquelles persones que es troben en situació de desocupació. Conscient d'aquest escenari, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va habilitar una ajuda extra de 480 euros que poden demanar els qui hagen finalitzat la prestació contributiva de desocupació.

Per a obtindre aquest subsidi per desocupació cal complir una sèrie de requisits:

  •  Ser major de 45 anys i no tindre càrregues familiars, sense fills menors de 26 anys o majors d'aqueixa edat, però amb una minusvalidesa de la menys el 65% i que estiguen sota la seua responsabilitat
  •  L'aturat ha d'acreditar que ha estat cobrant l'atur, l'ha esgotat i manté la seua inscripció com a demandant d'ocupació un mes després. Tampoc ha de rebutjar cap oferta de col·locació
  •  Cal demostrar que les rendes percebudes mensualment són inferiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI), és a dir, que els ingressos no superen als 810 euros al mes
  •  L'ajuda no es pot rebre més de sis mesos, per la qual cosa si se supera aquest període sense que la persona haja trobat ocupació, hauria d'acollir-se a una altra ajuda extraordinària del *SEPE: la Renda Activa d'Inserció (RAI), en la qual es mantenen els requisits anteriors.

Consulta la notícia original AQUI

962655886
Edificio la Gerència. Av. 9 d'Octubre, 7 46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocioeconomica@aytosagunto.es
Sistema Nacional de Empleo