Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entrar


Atenció, autònoms: aquests són els recàrrecs per no pagar les quotes a la Seguretat Social a temps

07/10/2021

Els autònoms, una vegada comencen la seua activitat per compte propi, han de pagar pagar tots els mesos les quotes corresponents a la Seguretat Social, que en cas de no cobrar aquestes quantitats dins del termini pot imposar diferents recàrrecs que *pondran a aquests treballadors en dificultats.

L'organisme, encarregat del cobrament d'aquestes quotes, és també el que té la missió de sancionar als autònoms que les ingressen fora de termini. En la seua pàgina web, adverteix que no sols es cobraran recàrrecs als professionals que no complisquen les seues obligacions, sinó que a més també s'exigiran interessos de demora (que són del 3,75%).

La Seguretat Social explica que són sancionables "la falta de presentació dels documents de cotització, així com del pagament del deute fora de termini reglamentari d'ingrés", i que aquests recàrrecs i interessos s'abonaran alhora que el deute que els genere.

Tot apareix regulat en la Llei General de la Seguretat Social, en concret, en el seu article 30. Aquest text adverteix que, excepte en els casos d'ajornament de deutes, s'aplicaran recàrrecs a les quotes entregades fora de termini. Aquests recàrrecs dependran de si l'autònom ha complit les obligacions que enumeren els articles 29.1 i 29.2 en matèria de liquidació de quotes i compensació.

[Aquestes són les noves quotes dels autònoms a la Seguretat Social amb la pujada del Salari Mínim]

Aquestes són les noves quotes dels autònoms a la Seguretat Social amb la pujada del Salari Mínim

-Si s'ha complit amb aqueixes obligacions, el recàrrec serà del 10% del deute si les quotes s'abonen dins del mes següent al termini de venciment i del 20% si s'abonen a partir del segon mes natural després del venciment.

-Si no s'ha complit amb aqueixes obligacions, el recàrrec serà del 20% si el pagament es fa dins del termini establit per la comunicació d'impagament, i del 35% si s'abona més tard d'aqueix termini.

En cas d'errors de l'Administració...

Amb tot, pot donar-se la situació que el treballador autònom haja realitzat el pagament fora de termini (o simplement que aparega així) per un error de la Seguretat Social. En aquests casos, encara que pot haver-hi un requeriment de l'organisme, el professional per compte propi pot estar tranquil.

Li empara l'article 28 de la Llei de la Seguretat Social, que assevera que "quan l'ingrés fora del termini reglamentari siga imputable a error de l'Administració, sense que la mateixa actue en qualitat d'empresari, no s'aplicarà recàrrec ni es reportaran interessos".

Consulta la notícia original ACI

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es